✓ Vejledning

✓ Klik & Hent

✓ Vaccinerede høns

✓ Vejledning

✓ Klik & Hent

✓ Vaccinerede høns

Sætte høns sammen

At sætte høns sammen Når du skal blande hønseflok, er det vigtigt at gøre det på den rigtige måde. Ellers kan det ende med en kedelig oplevelse for både hønsene og dig. Her beskriver jeg forskellige tips og tricks til at sammensætte forskellige hønseracer og fortæller også om, hvordan man bedst introducere nye høns til en eksistrende hønseflok.

Blande forskellige hønseracer til en ny flok

Det er sjovt at have en blandet flok høns og mange vælger det. En af de åbenbare fordele ved at holde forskellige hønseracer er, at man får æg i mange forskellige farver. Men hvordan ved man, hvilke høns der kan gå sammen. En god tommelfinger regel er, at man kan blande høns der har samme alder, størrelse og temperament. Jo yngre dyrene er, jo nemmere accepterer de hinanden. De høns vi sælger her er typisk 18 uger gamle og i den alder vil de typisk acceptere hinanden, når man mikser forskellige racer.
Vi rådgiver gerne om, hvilke høns der kan gå sammen når man kommer og handler her.

Sammensætte nye høns til en eksisterende flok

Måske har du en flok høns derhjemme og ønsker at tilføje nye høns i flokken. Her er det også vigtigt at gøre det på den rigtige måde, for ellers kan det gå galt. De høns du har, føler ejerskab over deres hønsehus / gård og omgivelserne omkring det. Derfor vil de forsvarer deres hjem mod nye tilflyttere. Der er en hakkeorden som skal reetableres og det foregår via magtkampe blandt hønsene. Det kaldes også hakkeorden og er en naturlig del af hønernes instinkter.

De nye høns vil typisk komme nederst i hierakiet i din hønseflok. Det tager normalt under en uge, inden der er ro i den nye sammensatte flok. Du må ikke bare sætte 1 høne ind til en eksisterende flok. Jeg anbefaler at du sætter minimum det samme antal nye høns ind som der er i forvejen – og gerne flere. Jo flere nye høns der kommer ind – jo mindre opmærksomhed får hver ny høne.

Når du kommer hjem med de nye høns, så er det en god ide at sætte dem ind i hønsehuset og lukke de eksisterende høns ud i hønsegården. Luk hønsehuset af, så de nye høns bliver i huset, og de gamle høns ikke kan komme ind. Når det er helt mørkt om aftenen kan du så lukke dine gamle høns ind i huset. De slås ikke når der er helt mørkt, og vil sove sammen om natten. Det betyder også, at de næste morgen vil lugte af det samme, og det er en af måderne hvorpå høns mærker om de er en flok – altså på lugten. 

Hvornår man skal gribe ind?

Hønsene klarer selv at etablere det nye hieraki. Det kan til tider se voldsomt ud, men det er naturligt for høns. Dog skal man reagere, hvis hønsene skader hinanden. Hvis man ser blod så er det for voldsomt, og man må skille dem ad i nogle dage.  

At sætte høns sammen er altså ikke helt uden problemer, men gør du det med omtanke, kan det i de fleste tilfælde godt lade sig gøre.
  

Hvis du søger svar på andre hønsespørgsmål så besøg høns.dk

Sætte høns sammen
Her en flok blandede høns

Køb redekasser til høns