✓ Vejledning

✓ Klik & Hent

✓ Vaccinerede høns

✓ Vejledning

✓ Klik & Hent

✓ Vaccinerede høns

Fugleinfluenza

Fugleinfluenza kommer og går i Danmark. Det bliver altid sagt i medierne, når man skal passe på. Når der er udbrud af fugleinfluenza i Danmark, skal man følge fødevarestyrelsens retningslinjer.

Der kan være krav om, at alle høns skal lukkes inde i en indhegning uden mulighed for at slippe ud. Hønsene må altså ikke gå frit i en periode.

Er hønsegården over 40 m2 skal man desuden etablere en overdækning med net eller fast tag. En anden måde er at etablere tråde som trækkes parallelt over gården med max. 20 cm afstand. Tråd tykkelsen skal have en diameter på 1,5-2 mm.

Er hønsegården under 40 m2 er der ingen obligatoriske krav om overdækning, men man anbefaler en eller anden form for overdækning.

Alle hønsehuse og hønsegårde fra Hønsegården.dk leveres i denne periode med fast tag, som er den sikreste måde at sikre høns mod influenzaen. 

Har du allerede en hønsegård, vil jeg anbefale dig at lave et fast tag over gården. Det er som sagt den sikreste løsning mod fugleinfluenza. Det kan f.eks. gøres med trapezplader og er er en hurtig og billig løsning. Jeg kan også bestilles til at løse opgaven. Man kan også overdække hønsegården med en god presenning.

 

Fugleinfluenza


Fugleinfluenza -Lovpligtige krav – som altid gælder, også for hobbyfjerkræ

Fodring og vanding af fjerkræ skal ske under fast tag for at forhindre tiltrækning af vilde fugle.

Ænder og gæs skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ.

Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ.

Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

Ekstra smitteforanstaltninger – en god ide!

Skift som minimum fodtøj inden indgang til hønsegården.

Reducer udearealet.

Begræns adgangen til udearealet.

Daglig oprydning i hønsegården, herunder fjernelse af affald, nedfaldsfrugt, dødt fjerkræ, æg mm.

Dagligt tjek af hegn og overdækning.

Arealet rundt om hønsegården gøres mest muligt uattraktivt for vilde fugle f.eks. bør græsarealer klippes kort og nedfaldsfrugt mm. fjernes.

Der kan evt. benyttes skræmmemidler som f.eks. blinkende/roterende lys og højttalere med skræmmelyde. Dog under iagttagelse af evt. regler på området. Der kan desuden ophænges blafrende bånd på trådoverdækningen. 

Fødevarestyrelsen:

Fugleinfluenza er en alvorlig smitsom husdyrsygdom, som bekæmpes for at hindre smittespredning til tamfugle- og fjerkræhold samt pattedyr som f.eks. grise. Visse typer af fugleinfluenzavirus kan desuden give alvorlig sygdom hos mennesker. Det giver derfor anledning til særlig bevågenhed og håndtering fra myndighedernes side.

Når der er fund af højpatogen fugleinfluenza blandt de vilde fugle i Danmark eller i landene omkring Østersøen, så kan Fødevarestyrelsen indføre midlertidige regler, der skal forebygge smitte fra vildtfugle til tamfugle og fjerkræ.Dette er tilfældet i øjeblikket, hvor der er fundet højpatogen fugleinfluenza blandt vildtfugle i Nordtyskland.  

Bemærk at der er forskel på, hvad du skal gøre afhængig af størrelsen på din hønsegård.

Se aktuel situation på Fødevarestyrelsens hjemmeside her.