✓ Vejledning

✓ Klik & Hent

✓ Vaccinerede høns

✓ Vejledning

✓ Klik & Hent

✓ Vaccinerede høns

Hønsegård

Dine høns har brug for en hønsegård. Det er her de bruger langt de fleste af deres timer, og det er derfor vigtigt for hønsenes trivsel, at hønsegården er et godt og sikkert sted for dem. Gården skal bl.a. være et værn mod udefra kommende rovdyr.

I hønsegården vil de opholde sig så snart det bliver lyst, og søger først ind i huset igen når mørket falder på om aftenen eller hvis det er rigtigt dårligt vejr. 

Høns bruger hovedsageligt kun hønsehuset når de skal sove og lægge æg.

LÆS OGSÅ:
Alt om hønsehuse

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan du laver de bedste vilkår for dine høns i hønsegården. 

hønsegård

Hvor stor skal en hønsegård være?

Størrelsen på hønsegården afhænger af, hvor mange høns du har, og om du også giver dem adgang til at gå frit i haven. De skal have plads til at gå rundt og søge føde. Det er det de bruger det meste af dagen på. Som minimum bør du beregne 1-2 m2 pr. høne, men jo mere plads jo bedre.

Ræve og rottesikring af hønsegård

Der er flere måder at sikre en hønsegård på. Det er en ret vigtig ting at gøre, for ellers vil f.eks. ræve og evt. mår bryde ind og “stjæle” dine høns. En ræv går typisk patrulje hver nat for at se om der er noget at spise. Så gården skal sikres bedst muligt.

Byg en ræve/rotte sikret bund

En af måderne er at bygge en ramme på 5-10 cm som hønsegården står ovenpå. På undersiden af rammen monterer man kraftigt volierenet. På den måde vil hele hønsegården have en bund af net. Det sikrer både mod rotter og ræve. Hønsene skal selvfølgelig ikke gå på nettet, så ovenpå det ligger man et lag jord eller grus. 5-8 cm er fint. Så kan hønsene sagtens gå og skrabe i underlaget. Rammen skal ikke graves ned men bare stå ovenpå din græsplæne.

Plader i jorden

En anden måde at sikre hønsegården er ved at grave glatte eternitplader lodret ned rundt om gården. For at undgå at ræven graver under anbefaler man, at pladerne skal 40 cm ned. Skal de også forhindre at rotter kommer ind i gården, skal man grave pladerne 70 cm ned.

Hønsegård
Her en bundramme med net i bunden og grus ovenpå.
Strømhegn

Hvis det er en større hønsgård kan man overveje at trække en tråd rundt om gården og sætte et stødhegn til. Tråden skal trækkes 15-20 cm fra jorden, så ræven ikke kan komme til at grave. 

Fliser / net rundt om gården

Der kan også lægges fliser rundt om gården. 40×40 fliser er velegnet. Ræven til typisk prøve at grave helt inde ved hønsegården, så hvis man har fliser 40 cm ud fra den, så er man ret sikker på, at han ikke kommer ind. Det samme kan gøres med volierenet. 40 cm net monteres på gården –  vandret ud – hele vejen rundt. Der smides derefter jord på. 

Hvilket net til hønsegård? 

Hønsenettet på siderne af gården bør være finmasket så ræven ikke kan komme til med kindtænderne. Ræve kan gnave sig igennem tråd men hvis man bruger finmasket tråd, så kan den ikke bruge kindtænderne. Vi anbefaler voliere net – det er sikkert mod ræven.

Bundlag i gården

Der kan bruges forskellig materiale i bunden af hønsegården. Jord, sand, grus. 0.8 grus er særdeles velegnet da det indeholder små sten, som hønsene sluger og har i kråsen til at bearbejde øvrig føde. 0.8 grus er også drænene dvs. at regnvand hurtigt vil sive igennem og forsvinde. Vi anbefaler 0.8 grus. 
Nogle bruger også halm i deres hønsegårde – en såkaldt halmgård. Det kræver dog at gården er overdækket – ellers vil halmen blive våd.

Indretning af din hønsegård

Indret din hønsegård med siddepinde, stubbe og grene. Hvis du har tag over gården er det også oplagt at hænge foder og vandtrug i gården. De skal hænge 10-20 cm over jorden. Ved at hænge dem op undgår du at hønsene skraber skidt og møg op i dem.

Aktiviteter i hønsegården

Det er godt at skabe et miljø, hvor hønsene kan være aktive i hønsegården. De er meget nysgerrige væsener, så etabler gerne elementer de kan undersøge. Placer ting de kan hoppe op på f.eks. en lille halmballe, træstubbe og grene. Træstubbene må gerne være lidt rådne da der vil gemme sig en masse smådyr i dem, som hønsene kan finde og spise. Ophæng noget spiseligt i en snor. Det kunne være et kålhoved. Det aktiverer hønsene, som vil stå og hakke i det ophængte fødeemne. Der findes også stålkurve til ophæng. Her kan man placere alt grønt.

Planter i hønsegården

Det er nærmest umuligt at have noget til at gro i en hønsegård. Så snart noget spire, vil hønsene æde det. Så det er typisk kun træer og buske der vil kunne klare sig derinde.

Løbegård til høns

Man kan lave en ekstra indhegning – en såkaldt løbegård, hvor hønsene kan gå om dagen. Den behøver ikke at være ræve/rottesikret på samme måde som selve hønsegården, da hønsene kun opholder sig der i dagtimerne. Her anbefaler vi at bruge et hundehegn med masker i størrelsen 5×10 cm. Hegnets højde afhænger af, hvilke type høns du har. Hegn på minimum 110 cm i højden holder de fleste høns inde, men jo højere hegn du bruger – jo større chance har du for at holde dem inde.

Tag på hønsegården

Hvis du har mulighed for det, så er det kun en fordel at have et fast tag over hønsegården. Der er en række gode ting at sige om overdækkede hønsegårde. Det sikrer at hønsegården er tør i våde perioder. Desuden skærmer det for solens varme om sommeren. Der kan ikke komme rovdyr ned til dine høns ovenfra. Og så kan fugle heller ikke flyve ned og spise hønsenes foder. Desuden skal du ikke være bekymret for smitte, hvis der kommer fugleinfluenza. Taget beskytter mod vildtfugle der bære smitten.

hønsegård
Her et eksempel på en hønsegård med fast tag som jeg har bygget til en kunde. Det sikrer et tørt miljø for hønsene.

Net over hønsegården

Der kan også etableres net over gården. Det sikrer igen mod rovdyr ovenfra og sparer dig foder, fordi fugle ikke flyver ned og spiser. Her anbefaler jeg ikke voliere net med mindre tagkonstruktionen er meget stærk. Sne vil nemlig blive liggende på volierenet. Brug derfor gerne større masker hønsenet. Fiskenet er også meget velegnet til dette formål. 
 
I programmet Byggemand Gok – episode 2 kan du se, hvordan jeg monterer et stort fiskenet hen over Hella Joofs hønsegård. 
Klik på videoen for at se udsendelsen. 
Afspil video

Hønsegården.dk har et stort udendørs showroom, hvor du kan se mange eksempler på optimale hønsegårde. Besøg Hønsebyen for at se de mange muligheder.